Bezpłatna dostawa przy płatnościach powyżej 250zł

Etap Opis
Wniosek

Zwracający składa wniosek o zwrot, reklamację lub wymianę produktu.

REKLAMACJA

WYMIANA

ZWROT

Potwierdzenie Sprzedawca potwierdza otrzymanie wniosku i przesyła informacje dotyczące dalszego postępowania.
Przygotowanie Zwracający starannie pakuje produkt i przygotowuje go do wysyłki.
Wysyłka Zwracający wysyła produkt na adres: Woodwise- ZWROT, Wolna 6, 08-400 Garwolin.
Odbiór Sprzedawca odbiera zwrócony produkt i sprawdza jego stan.
Ocena Sprzedawca ocenia zgodność zwróconego produktu z wymaganiami zwrotu, reklamacji lub wymiany.
Zwrot środków Jeśli zwrócony produkt spełnia warunki, sprzedawca dokonuje zwrotu środków na konto zwracającego.
Wymiana produktu Jeśli zwrócony produkt wymaga wymiany, sprzedawca dokonuje wymiany na nowy produkt.
Zakończenie Proces zwrotu, reklamacji lub wymiany zostaje zakończony.

W przypadku zwrotu, zwracający ma 14 dni od momentu otrzymania produktu na złożenie wniosku i wysłanie go na adres Woodwise- ZWROT, Wolna 6, 08-400 Garwolin. Ważne jest, aby zwracający starannie zapakował produkt przed wysłaniem. Po otrzymaniu zwróconego produktu, sprzedawca dokona oceny i zgodnie z wynikiem podejmie odpowiednie działania, takie jak zwrot środków lub wymiana produktu.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Twój kupon rabatowy!

Nie pokazuj więcej tego okna.